ESG

ESG

ESG CZYM JEST?

ESG to skrót od angielskich słów: environmental, social, corporate governance. Oznacza, dosłownie: środowisko, odpowiedzialność społeczną i ład korporacyjny. Nowe przepisy unijne nakładają na firmy obowiązek raportowania działań z tego zakresu. Wszystko po to, by zachęcić przedsiębiorstwa do podejmowania zrównoważonych działań: łagodzenia zmian klimatu i dostosowania się do nich, ochronę zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrolę, ochronę i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także ograniczenie negatywnego wpływu na lokalne społeczności.

RAPORTOWANIE

Raportowanie ESG ma za zadanie zwiększać konkurencyjność na coraz bardziej wymagających rynkach. Wskaźniki dotyczące działań w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności czy ładu korporacyjnego mają coraz większe znaczenie dla inwestorów. Zanim zdecydują się dokapitalizować dany biznes, zwracają uwagę na to, jakie działania podejmuje firma w zakresie ESG.

DYREKTYWA CRSD

https://www.gov.pl/web/finanse/dyrektywa-o-sprawozdawczosci-przedsiebiorstw-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-juz-opublikowana

KTO MA RAPORTOWAĆ?

Obowiązek objął spółki zatrudniające powyżej 500 pracowników i spełniające jeden z dwóch warunków finansowych: 85 mln zł sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. W 2024 r. raport niefinansowy za 2023 r. będą musiały złożyć firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób (zmiana z 500) oraz spełniają jeden z dwóch warunków finansowych: 20 mln euro sumy bilansowej lub 40 mln euro przychodów ze sprzedaży netto.

ESG to szansa na zwiększenie konkurencyjności

Zrozumienie nowych przepisów, to nie tylko szansa na lepsze przygotowanie się do zmian. To szansa, by zacząć działać już teraz, bo ESG może przynieść realne korzyści finansowe.

Jak wdrożyć ESG w swojej firmie?

Zanim przejdziemy do działań ważne jest, aby wrócić do podstaw i zadać pytanie: jakimi wartościami kieruje się Twoja organizacja?

Skontaktuj się z nami

1. by nie tylko zdobyć najważniejsze informacje dotyczące raportowania niefinansowego, ale także
2. dowiedzieć się, jak stworzyć strategię ESG w swojej firmie/organizacji
3. jak ją zaimplementować
4. co najważniejsze jak nią zarządzać!

Raportowanie ESG warto potraktować nie jako przykry obowiązek, ale szansę odpowiadania na zmieniające się potrzeby rynku i świata.