Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Podnieś bezpieczeństwo środowiska informatycznego swojej firmy.

Zacznij od audytu IT. Nasi audytorzy eksperci – wyszukają słabe punkty w systemie, sprawdzą:

  • zabezpieczenie sieci i sprzętu komputerowego,
  • odporność na włamanie i cyberataki z zewnątrz,
  • prawidłowe przechowywanie danych (w tym danych poufnych i wrażliwych),
  • przygotowanie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.