O nas

Krajowy Plan Odbudowy

 

Wsparcie działalności w ramach

Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025

Realizacja przedsięwzięcia pod tytułem: CENTRUM DOSKONALENIA, ROZWOJU, CYBER – BEZPIECZEŃSTWA - MADE.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych MADE
siedzibą w Częstochowa, kod 42-215, poczta Częstochowa, Ludowa 42a lok. woj. ŚLĄSKIE,

wpisaną (-ym) do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742647, NIP: 9492231559.

Tytuł przedsięwzięcia CENTRUM DOSKONALENIA, ROZWOJU, CYBER – BEZPIECZEŃSTWA - MADE.

Czas realizacji w miesiącach 12 – realizacja od 01.08.2023r.

Obszar wiodący w ramach realizacji wniosku:
Wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

GRUPY DOCELOWE: młodzież, dorośli, seniorzy

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA /WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 169 700.00 PLN

CEL: Utworzenie Centrum:

- wzmocnienie odporności i rozwój poprzez rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej i planowanej działalności m.in. związanej z zieloną transformacją - poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup niektórych nowych jak i modernizację istniejących środków trwałych,

- wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych, wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska oraz wyższego poziomu efektywności energetycznej oraz doposażenie umożliwiające pracę m.in. zdalną.

EFEKTY/PRODUKTY/USŁUGI/KORZYŚCI :

CENTRUM DOSKONALENIA, ROZWOJU, CYBER – BEZPIECZEŃSTWA MADE

  • Doskonalenie i rozwój

  • Cyberbezpieczeństwo

  • Przedsiębiorczość

Cyberbezpieczeństwo wdrażamy poprzez ścisłą współpracę partnerską z ekspertami przy realizacji: audytów, audytów IT, testów, stawiamy na cyberbezpieczeństwo w komunikacji i przechowywaniu danych, pomoc w zidentyfikowaniu problemów z użytecznością produktów cyfrowych.

Szerzymy wiedzę ekspercką poprzez szkolenia online, webinary również w wygodnej formie online, spotkania.

https://madegroup.com.pl/oferta/cyberbezpieczenstwo

https://madegroup.com.pl/oferta/bezpieczenstwo-danych-osobowych

ESG - propagowanie problematyki ESG, a także budowanie kompetencji w obszarze Zrównoważonego Rozwoju. Stawiamy na wzrost świadomości na temat ESG – przybliżanie roli człowieka, pracownika, przedsiębiorstwa, ich wzajemnych zależności w Zrównoważonym Rozwoju.

https://madegroup.com.pl/oferta/esg

z naszymi ekspertami:

  • zdobędziesz wiedzę praktyczną

  • ograniczysz ryzyka wystąpienia zagrożeń cybernetycznych w przedsiębiorstwie

  • wdrożysz spójną politykę ochrony, która podniesie w strukturach firmy poziom cyberbezpieczeństwa

  • poprzez użycie nowoczesnego sprzętu dot cybeberbezpieczeństwa – skutecznie i szybko poznasz istniejące ryzyka

  • zabezpieczysz miejsce eventu – mobilna wieża monitorująca

https://madegroup.com.pl/oferta/bezpieczenstwo-mienia-i-osob/mobilna-wieza

https://madegroup.com.pl/oferta/bezpieczenstwo-mienia-i-osob/ochrona-imprez-masowych

stawiamy na nowe rozwiązania technologiczne i techniczne

wdrażamy rozwiązania niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska oraz wyższego poziomu efektywności energetycznej oraz doposażenie umożliwiające pracę zdalną. Pozyskany w ramach projektu KPO nowoczesny sprzęt – wykorzystujemy w ramach działań i wdrożeń dot. cyberbezpieczeństwa

wynajmujemy nowoczesną wieżę bezpieczeństwa

posiadamy ekologiczny hybrydowy środek transportu

W ramach Centrum realizujemy:

- audyty RODO, audyty IT, szkolenia, webinary – w tym online;

- eventy - zbiórki krwi https://madegroup.com.pl/dzialania-statutowe/made-blood

- koncerty dla różnych grup, spotkania integracyjne

- spotkania eksperckie, tematyczne w tym dotyczące wdrażania kompetencji cyfrowych

- edukacyjne działania w różnych tematykach dla dzieci i młodzieży oraz seniorów

https://madegroup.com.pl/dzialania-statutowe/dzieci-i-mlodziez

https://madegroup.com.pl/dzialania-statutowe/seniorzy

Oferta https://madegroup.com.pl/oferta /

Zachęcamy do korzystania tylko i wyłącznie z "Zielonych faktur"

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Stowarzyszenie MADE

Gabriel Celeban, g.celeban@madegroup.com.pl

Mariola Wieczorek, m.wieczorek@madegroup.com.pl

tel. 606101280

Wsparcie działalności w ramach

Programu „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025

Realizacja przedsięwzięcia pod tytułem: CENTRUM DOSKONALENIA, ROZWOJU, CYBER – BEZPIECZEŃSTWA - MADE.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych MADE
siedzibą w Częstochowa, kod 42-215, poczta Częstochowa, Ludowa 42a lok. woj. ŚLĄSKIE,

wpisaną (-ym) do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000742647, NIP: 9492231559.